C124

Nacionalna auto oznaka

Označava nacionalnu auto oznaku.

U znak se upisuje oznaka države na koju se auto oznaka odnosi.