C123

Nadzor prometa

Označava cestu, odnosno dio ceste na kojem se obavlja nadzor prometa.