Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

A38

Tip folije: Svjetlosno-promjenivi znak (SPZ)

Nailazak na vozilo koje se kreće u suprotnom smjeru na cesti s više prometnih traka u jednom smjeru

Označava opasnost od nailaska na vozilo koje se kreće u suprotnom smjeru na cesti s više prometnih traka u jednom smjeru. Znak se izvodi samo kao svjetlosno promjenjivi znak.

Znak se postavlja samo na autocestama i brzim cestama.