Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

A33*

Tip folije: min. klasa II - 3M High Intesity Grade (RA2)

Dimenzije: 120x120 / 90x90 / 60x60 / 40x40 cm

Divljač na cesti

Označava posebno opasna mjesta na kojima divljač često prelazi preko ceste.

Simbol na znaku može biti različit, što ovisi o vrsti divljači na koju se znak odnosi.

*Znak se izvodi najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2.