Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

A25

Tip folije: min. klasa I - 3M Engineer Grade (RA1)

Dimenzije: 120x120 / 90x90 / 60x60 / 40x40 cm

Bočni vjetar

Označava blizinu dijela ceste na kojem često puše jak bočni vjetar.

Simbol na znaku mora biti usklađen smjeru od kojeg učestalo puše jak bočni vjetar.