Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

A19

Tip folije: min. klasa I - 3M Engineer Grade (RA1)

Dimenzije: 120x120 / 90x90 / 60x60 / 40x40 cm

Neutvrđena bankina

Označava blizinu dijela ceste gdje je uz kolnik neutvrđena bankina.

Znaku se, u pravilu, dodaje dopunska ploča E02.