Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

A14

Tip folije: min. klasa I - 3M Engineer Grade (RA1)

Dimenzije: 120x120 / 90x90 / 60x60 / 40x40 cm

Nailazak na prometna svjetla

Označavaju blizinu raskrižja ili obilježenoga pješačkog prijelaza na kojem je promet upravljan uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima. Simboli na znaku A14 imaju po uspravnoj osi crveno svjetlo gore, žuto u sredini, zeleno dolje, dok simboli na znaku A14-1 imaju po vodoravnoj osi crveno svjetlo lijevo, žuto u sredini i zeleno desno.

Znak se, u pravilu, postavlja na cestama izvan naselja.

Kada se znak postavlja za označavanje radova na cesti, izvodi se najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2.

Varijacije: