Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

A11

Tip folije: min. klasa I - 3M Engineer Grade (RA1)

Dimenzije: 120x120 / 90x90 / 60x60 / 40x40 cm

Poledica

Označava blizinu dijela ceste na kojem postoji opasnost od neočekivane pojave poledice. Znak se postavlja i uklanja u skladu s programom zimske službe.