Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

A09-2

Tip folije: min. klasa I - 3M Engineer Grade (RA1)

Dimenzije: 120x120 / 90x90 / 60x60 / 40x40 cm

Neravan kolnik zbog uzastopnih izbočina i ulegnuća na kolniku

Označavaju blizinu dijela ceste na kojem je kolnik neravan zbog izbočine na cesti (A09) ili ulegnuća kolnika (A09-1) ili uzastopnih izbočina i ulegnuća na kolniku (A09-2) ili kolotraga (A09-3).

Varijacije: