Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

A02

Tip folije: min. klasa I - 3M Engineer Grade (RA1)

Dimenzije: 120x120 / 90x90 / 60x60 / 40x40 cm

Raskrižje cesta iste važnosti

Označava blizinu raskrižja cesta, od kojih ni jedna cesta nije cesta s prednošću prolaska. Znak se, u pravilu, postavlja na cestama izvan naselja.