Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

B41

Tip folije: min. klasa I - 3M Engineer Grade (RA1)

Dimenzije: 90x90 / 60x60 / 40x40 / 30x30 cm

Pješačka staza

Označava posebno izgrađenu pješačku stazu ili nogostup kojim se pješaci moraju kretati, a zabranjeno je kretanje drugim