Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

B33-2

Tip folije: min. klasa I - 3M Engineer Grade (RA1)

Dimenzije: 90x90 / 60x60 / 40x40 / 30x30 cm

Zabrana prolaska bez zaustavljanja radi nadzora koji obavlja policija ili vojska

Označavaju mjesto na cesti na kojem se vozilo mora zaustaviti radi carinske kontrole (B33), cestarine (B33-1) ili nadzora koji obavlja policija ili vojska (B33-2). Znak B33-1 može se upotrijebiti za označavanje blizine i drugih mjesta na kojima se vozilo mora zaustaviti. U tom slučaju riječi „CESTARINA – PEAGE“ zamjenjuju se odgovarajućim natpisom koji označava razlog obaveze zaustavljanja.

Varijacije: