Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

B26

Tip folije: min. klasa I - 3M Engineer Grade (RA1)

Dimenzije: 90x90 / 60x60 / 40x40 / 30x30 cm

Zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određenu dužinu

Označava cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima čija ukupna dužina prekoračuje dužinu naznačenu na prometnom znaku. Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.