Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

B13

Tip folije: min. klasa I - 3M Engineer Grade (RA1)

Dimenzije: 90x90 / 60x60 / 40x40 / 30x30 cm

Zabrana prometa za teretna motorna vozila koji vuku priključno vozilo

Označava cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet za teretna motorna vozila koja vuku priključno vozilo.