Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

B10

Tip folije: min. klasa I - 3M Engineer Grade (RA1)

Dimenzije: 90x90 / 60x60 / 40x40 / 30x30 cm

Zabrana prometa za vozila koja prevoze eksploziv ili lako zapaljive tvari

Označava cestu, odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima koja prevoze eksploziv i lako zapaljive tvari sukladno posebnom propisu.