Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

B09

Tip folije: min. klasa I - 3M Engineer Grade (RA1)

Dimenzije: 90x90 / 60x60 / 40x40 / 30x30 cm

Zabrana prometa za cisterne

Označava cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima koja prevoze tvari opasne za okoliš sukladno posebnim propisima. Od toga je izuzeto pogonsko gorivo u spremniku ako spremnik ispunjava uvjete ECE.