K22*

Markeri za razdvajanje smjerova vožnje

Postavljaju se u slučaju uvođenja dvosmjernog prometa na jednosmjernoj cesti te za označavanje suženja prometnog traka na jednosmjernoj cesti.

Markeri mogu stajati samostalno ili mogu biti pričvršćeni na montažne rubnjake. Kad su markeri pričvršćeni na montažne rubnjake, moraju biti izvedeni tako da su crvene i bijele trake usmjerene od vrha prema dolje u smjeru vožnje (K22-1) i (K22-2). U svrhu dodatnog obilježavanja, na vrhu početnog markera može se postaviti treptač žute boje ili osvjetljene svjetlima u nizu (smjerokazni markeri).

* Površina markera mora imati retroreflektirajuće oznake koeficijenta retrorefleksije najmanjeg razreda RA2.

Varijacije: