K13

Stožac

Obilježava mjesta kratkotrajnih radova na cesti.

U slučaju njihovog povezivanja u niz mogu se postaviti zavjesice ili trake, odnosno odgovarajuće retroreflektirajuće oznake. Stožac za autoceste i brze ceste mora zadovoljavati tehničke uvjete razreda V3 prema HRN EN 13422.