K06**

Oprema za označavanje razdjelnog otoka

Označava vrh razdjelnog otoka na izlaznim krakovima autocesta i brzih cesta.

Izrađuje se kao prostorni element. Na autocestama je zelene boje sa bijelim strelicama, a na svim ostalim cestama žute boje sa bijelim strelicama izrađenim od retroreflektirajućeg materijala koeficijenta retrorefleksije razreda RA3 (**).