K05*

Dimenzije: 30 x 100 cm

Ploča za označavanje prometnog otoka

Označava vrh prometnog otoka na raskrižju.

Dimenzije ploče su: 300 x 1000 mm. Ploča se može izvesti i u obliku valjka. Pločom se mogu označiti i mjesta na cesti na kojima su postavljene „umjetne izbočine“ (K35) ili „uzdignute plohe“ (K36).

* Ploča mora imati koeficijenta retrorefleksije najmanjeg razreda RA2.