K01

Smjerokazni stupić

Služi za označavanje ruba kolnika.

Smjerokazni stupić u vidljivom smjeru mora imati ugrađenu reflektirajuću oznaku. Reflektirajuća oznaka u smjeru vožnje s desne strane je crvene boje, a s lijeve strane bijele boje. Na kolniku s jednosmjernim prometom reflektirajuća oznaka je s obje strane crvene boje. Smjerokazni stupići (K01), u pravilu, se postavljaju na udaljenosti 0,75 m od vanjskog ruba kolnika, uz kolnik na razmaku od 50 m kad je cesta u pravcu, odnosno, 12 m (25 m) kad je cesta u zavoju, što ovisi o značajkama radijusa zavoja.

Smjerokazni stupići (K01) postavljaju se na visinu: 90 – 105 cm.

Na mjestima na kojima nije moguće postaviti „smjerokazne stupiće“ (K01) (ograda, zid i sl.) postavljaju se retroreflektirajuće oznake (K03) uz uvjet da je udaljenost od ruba kolnika manja od 150 cm.