Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

H30

STRELICE ZA OZNAČAVANJE DVA ILI VIŠE SMJEROVA VOŽNJE - Lijevo i desno

Ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika

Ostale oznake na kolniku i predmeti uz rub kolnika su strelice, polja za usmjeravanje prometa, crte usmjeravanja, natpisi, oznake za označavanje prometnih površina za posebne namjene, oznake za obilježavanje mjesta za parkiranje i uzdužne oznake (oznake na predmetima uz rub kolnika).

Strelicama se na kolniku obilježava obavezan smjer kretanja vozila – ako su obilježene u prometnoj traci obrubljenoj punom crtom – i njima se obavješćuju vozači o namjeni prometnih traka – ako su obilježene u traci obrubljenom isprekidanom crtom.

Dužina strelice ovisi o najvećoj dopuštenoj brzini na cesti i to:

  • ≤ 50 km/h: 5,00 m (iznimno 3,00 m u zonama smirenog prometa)
  • > 50 ≤ 90 km/h: 7,50 m
  • > 90 km/h: 12,00 m
  • biciklističke i parkirališne površine: 1,60 m.

Strelice koje označavaju dopušteni smjer vožnje za vozila javnog prijevoza putnika su žute boje.

Povratak na oznake na kolniku