Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

H21

PJEŠAČKI I BICIKLISTIČKI PRIJELAZI - Biciklistička traka

Označava dio površine kolnika namijenjen isključivo za kretanje biciklista.

Izvodi se samo kada je osigurana propisana širina prometne trake za vozila, a širina biciklističke trake mora biti ≥ 1 m uz osiguranje minimalne širine zaštitnog pojasa. Biciklistička traka na prometnici s jednosmjernim prometom izvedena u smjeru suprotnom od smjera kretanja motornih vozila, mora biti označena prometnim znakom „biciklistička traka ili staza“ (B40).

Poprečne oznake na kolniku

Poprečne oznake na kolniku jesu: crta zaustavljanja, kose i granične crte, pješački prijelazi i prijelazi biciklističke staze preko kolnika. Izvode se kao pune ili isprekidane crte i mogu biti izvedene tako da zahvaćaju jednu ili više prometnih traka.

Poprečne pune crte za zaustavljanje vozila na raskrižjima i drugim cestama koje se križaju, moraju biti povučene tako da vozač vozila nad raskrižjem ima dovoljan pregled na promet vozila i pješaka preko raskrižja i tih cesta.

Poprečne isprekidane crte na raskrižju koje označavaju križanje s cestom koja ima prednost prolaza moraju biti izvedene tako da udovoljavaju uvjetima predviđenim za poprečne pune crte.

Povratak na oznake na kolniku