Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

H20

PJEŠAČKI I BICIKLISTIČKI PRIJELAZI - Biciklistički prijelaz

Označava dio površine kolnika namijenjen za prijelaz biciklista.

Površina kolnika namijenjena biciklistima na pješačko-biciklističkom prijelazu izvodi se crvenom bojom kroz raskrižje te prije i poslije raskrižja u duljini 5 metara. Kada je na kolniku označen biciklističko-pješački prijelaz i biciklistički prijelaz izvan raskrižja mora biti obilježen prometnim znakom „približavanje obilježenom pješačkom prijelazu“ (A21) i znakom „pješački prijelaz“ (C02) ili „pješačko-biciklistički prijelaz“ (C02-1), osim na mjestima na kojima se promet regulira svjetlosnim znakovima (semaforima).

Poprečne oznake na kolniku

Poprečne oznake na kolniku jesu: crta zaustavljanja, kose i granične crte, pješački prijelazi i prijelazi biciklističke staze preko kolnika. Izvode se kao pune ili isprekidane crte i mogu biti izvedene tako da zahvaćaju jednu ili više prometnih traka.

Poprečne pune crte za zaustavljanje vozila na raskrižjima i drugim cestama koje se križaju, moraju biti povučene tako da vozač vozila nad raskrižjem ima dovoljan pregled na promet vozila i pješaka preko raskrižja i tih cesta.

Poprečne isprekidane crte na raskrižju koje označavaju križanje s cestom koja ima prednost prolaza moraju biti izvedene tako da udovoljavaju uvjetima predviđenim za poprečne pune crte.

Povratak na oznake na kolniku