Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

H19-1

PJEŠAČKI I BICIKLISTIČKI PRIJELAZI - Pješački prijelaz

Označava dio površine kolnika namijenjen za prijelaz pješaka. 

Širina pješačkog prijelaza ne smije biti manja od 3 m. Iznimno širina pješačkog prijelaza može biti 2,00 m.

Na kolniku uz pješački prijelaz koji se nalazi u blizini škole mora stajati natpis „ŠKOLA“ (H65). U funkciji dodatnog povećanja sigurnosti moguće je nadodati i simbol „X“ ispred i iza natpisa „ŠKOLA“ (H65-1). Kad je na kolniku označen pješački prijelaz, mora biti obilježen prometnim znakom „pješački prijelaz“ (C02) i znakom „približavanje obilježenom pješačkom prijelazu“ (A21), osim na mjestima na kojima se promet regulira svjetlosnim znakovima (semaforima). H19-1 se izvodi u slučaju prijelaza pješačkog prijelaza preko biciklističke staze.

H19
H19-1

Poprečne oznake na kolniku

Poprečne oznake na kolniku jesu: crta zaustavljanja, kose i granične crte, pješački prijelazi i prijelazi biciklističke staze preko kolnika. Izvode se kao pune ili isprekidane crte i mogu biti izvedene tako da zahvaćaju jednu ili više prometnih traka.

Poprečne pune crte za zaustavljanje vozila na raskrižjima i drugim cestama koje se križaju, moraju biti povučene tako da vozač vozila nad raskrižjem ima dovoljan pregled na promet vozila i pješaka preko raskrižja i tih cesta.

Poprečne isprekidane crte na raskrižju koje označavaju križanje s cestom koja ima prednost prolaza moraju biti izvedene tako da udovoljavaju uvjetima predviđenim za poprečne pune crte.

Povratak na oznake na kolniku