Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

H08

DVOSTRUKA UZDUŽNA LINIJA – Dvostruka puna uzdužna linija

Služi za razdvajanje smjerova vožnje.

Obavezno se izvodi na kolnicima za dvosmjerni promet vozila i to:

  •  s dvije i više prometne trake za svaki smjer
  • s neparnim brojem prometnih trakova ako se pretjecanje zabranjuje u oba smjera
  • u tunelima i prilazima tunelu u dužini najmanje 200 m
  • na objektima
  • ako to zahtijevaju prometni i sigurnosni uvjeti ceste ili okoliš ceste.


Uzdužne oznake na kolniku

Uzdužne oznake na kolniku izvode se kao pune, isprekidane i dvostruke. Pune uzdužne crte označavaju zabranu prelaska vozila preko te crte ili zabranu kretanja vozila po toj crti. Isprekidane crte označavaju prestanak zabrane prelaska vozila preko te crte ili zabranu kretanja vozila po toj crti. Dvostruka crta može biti dvostruka puna, dvostruka isprekidana i dvostruka kombinirana. Uzdužne oznake na kolniku mogu biti razdjelne i rubne crte. Razdjelna crta služi za razdvajanje dvosmjernih prometnih površina prema smjerovima kretanja. Rubna crta označava rub vozne površine kolnika.

Razdjelna i rubna crta mogu se izvesti i kao zvučna ili vibracijska traka.

Širina uzdužnih crta na kolniku iznosi najmanje 10 cm, a razmak između usporednih uzdužnih dvostrukih crta je 10 cm. Iznimno, taj razmak može biti najviše 20 cm ukoliko je između crta predviđeno postavljanje smjerokaznih oznaka (markera) za naglašavanje dvostrukih punih crta.

Širina razdjelne i rubne crte na određenoj dionici ceste je iste širine.

U funkciji povećanja sigurnosti prometa, ukoliko to geometrija ceste dozvoljava, širina crte na ostalim javnim cestama, glavnim gradskim prometnicama te ostalim cestama može se povećati za širinu više. Na cestama čija je širina kolnika manja od 5,0 m obostrano se izvode rubne crte širine 10 cm, dok se razdjelna crta ne izvodi (H02-1).

Povratak na oznake na kolniku