Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

H15-2

CRTE ZAUSTAVLJANJA - Linija zaustavljanja (pravokutnici)

Označava mjesto na kojem vozač mora zaustaviti vozilo ako je potrebno propustiti vozila koja se kreću cestom s pravom prednosti prolaska. Visina trokuta kod H15-1 iznosi od 0,60 m do 1,00 m, a duljina njegove osnovice od 0,30 m do 0,70 m. Udaljenost između trokuta jednaka je duljini osnovice trokuta. Širina crte kod H15-2 iznosi 50 cm, a praznina između njih treba biti jednaka dužini crte.

Umjesto isprekidane crte zaustavljanja, mjesto na kojem vozač mora zaustaviti vozilo ako je potrebno propustiti vozila koja se kreću cestom s prednošću prolaska, može se obilježiti trokutima vrhom okrenutim prema vozilu (H15-1) ili se ispred crte, na udaljenosti od minimalno 1 m, može izvesti oznaka H76 (H15-2).

H15
H15-1
H15-2

Poprečne oznake na kolniku

Poprečne oznake na kolniku jesu: crta zaustavljanja, kose i granične crte, pješački prijelazi i prijelazi biciklističke staze preko kolnika. Izvode se kao pune ili isprekidane crte i mogu biti izvedene tako da zahvaćaju jednu ili više prometnih traka.

Poprečne pune crte za zaustavljanje vozila na raskrižjima i drugim cestama koje se križaju, moraju biti povučene tako da vozač vozila nad raskrižjem ima dovoljan pregled na promet vozila i pješaka preko raskrižja i tih cesta.

Poprečne isprekidane crte na raskrižju koje označavaju križanje s cestom koja ima prednost prolaza moraju biti izvedene tako da udovoljavaju uvjetima predviđenim za poprečne pune crte.

Povratak na oznake na kolniku