Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

H14

CRTE ZAUSTAVLJANJA - Puna linija zaustavljanja

Označava mjesto ispred kojeg vozač mora zaustaviti vozilo.

Ispred crte zaustavljanja može se na kolniku ispisati riječ „STOP“ (H63) ili izvesti znak „STOP“ (H74).
Širina crte iznosi 50 cm.

Položaj crte na kolniku (udaljenost od ruba ceste s prednošću prolaza) mora biti takav da osigura preglednost raskrižja ili priključka. Dužina površine za zaustavljanje biciklista (H14-3) i pomaknute crte zaustavljanja za bicikliste (H14-4) iznosi najmanje 5 m. Površina za zaustavljanje biciklista (H14-3) izvodi se na semaforiziranim raskrižjima kada se na privozu raskrižju očekuje više od 200 biciklista u vršnom satu.

H14
H14-1
H14-2
H14-3
H14-4

Poprečne oznake na kolniku

Poprečne oznake na kolniku jesu: crta zaustavljanja, kose i granične crte, pješački prijelazi i prijelazi biciklističke staze preko kolnika. Izvode se kao pune ili isprekidane crte i mogu biti izvedene tako da zahvaćaju jednu ili više prometnih traka.

Poprečne pune crte za zaustavljanje vozila na raskrižjima i drugim cestama koje se križaju, moraju biti povučene tako da vozač vozila nad raskrižjem ima dovoljan pregled na promet vozila i pješaka preko raskrižja i tih cesta.

Poprečne isprekidane crte na raskrižju koje označavaju križanje s cestom koja ima prednost prolaza moraju biti izvedene tako da udovoljavaju uvjetima predviđenim za poprečne pune crte.

Povratak na oznake na kolniku