Prometna oprema

Prometne znakove proizvodimo prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/2005 i 155/2005), hrvatskim normama  (EN12899 i dr.), Pravilniku o turističkoj signalizaciji, Pravilniku o jedinstvenom vizualnoom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjimau RH (NN108/14) i ostalim pravilnicima koji reguliraju to područje. 

Proizvodnju znakova redovno kontrolira ovlaštena europska institucija te je SignalGrad temeljem izdanih nalaza stekao pravo da prometni znakovi proizvedeni u SignalGradu smiju nositi oznaku europske kvalitete - CE (europski certifikat kvalitete). 

Za izradu znakova koristimo isključivo visokokvalitetne atestirane materijale.

Podloge prometnog znaka izrađujemo od aluminijskog lima debljine 2 ili 3 milimetra u slijedećim varijantama:

  • Sa dvostruko povijenim rubom koji osim dodatne čvrstoče znaka služi za prihvat znaka na stup;
  • Sa aluminijskim okvirom na obodu znaka;
  • Sa ravnom podlogom

Pozadina znaka boji se u sivu boju (u vlastitoj termolakirnici) kako bi se izbjegla mogućnost odbljeska svjetla i zasljepljivanja vozaća

Naljepnice za znakove izrađujemo iz 3M retroreflektirajućih folija I, II i III generacije (Engeeneer Grade, High Intensity i Diamond Grade) za koju proizvođač garantira trajnost od 7 do 10 godina.

Sadržaj na naljepnicama se štampa sitotiskom na automatskom ili poluautomatskom Argonovom stroju.

Vezne elemente – šelne za stupove promjera 2“ izrađujemo iz aluminijskog ili čeličnog (antikorozivno zaštičenog vručim cinčanjemlima) lima s cinčanim vijcima i maticama.

Vezni elementi za stupove tipa IP su načinjeni od aluminijskih legura.

Stupovi – nosači znakova mogu biti:

  • željezne cijevi promjera 2“ (60,3 mm) zaštićene od korozije tehnikom vrućeg cinčanja;
  • aluminijski IP profili u dimenzijama  120,  180 i  240mm
  • čelični IP profili zaštičeni od korozije vrućim cinčanjem, u dimenzijama 100 i 120 mm.

K01*

K02

K03*

K04

K05

K06*

K07*

K08*

K09**

K10*

K11*

K12*

K13*

K14**

K15*

K16*

K17**

K18**

K19

K20*

K21*

K22*

K23*

K24*

K25*

K26*

K27*

K28*

K29*

K30*

K31

K32*

K33

K34*

K35*

K36*

K37

K38

K39*

K40*

K41*

K42*

K43*

K44*

K45*

K46

K47

K48*

K49

K50

K51

K52

K53

K54

K55

K56