Dopunske ploče

Prometne znakove proizvodimo prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/2005 i 155/2005), hrvatskim normama  (EN12899 i dr.), Pravilniku o turističkoj signalizaciji, Pravilniku o jedinstvenom vizualnoom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjimau RH (NN108/14) i ostalim pravilnicima koji reguliraju to područje. 

Proizvodnju znakova redovno kontrolira ovlaštena europska institucija te je SignalGrad temeljem izdanih nalaza stekao pravo da prometni znakovi proizvedeni u SignalGradu smiju nositi oznaku europske kvalitete - CE (europski certifikat kvalitete). 

Za izradu znakova koristimo isključivo visokokvalitetne atestirane materijale.

Podloge prometnog znaka izrađujemo od aluminijskog lima debljine 2 ili 3 milimetra u slijedećim varijantama:

  • Sa dvostruko povijenim rubom koji osim dodatne čvrstoče znaka služi za prihvat znaka na stup;
  • Sa aluminijskim okvirom na obodu znaka;
  • Sa ravnom podlogom

Pozadina znaka boji se u sivu boju (u vlastitoj termolakirnici) kako bi se izbjegla mogućnost odbljeska svjetla i zasljepljivanja vozaća

Naljepnice za znakove izrađujemo iz 3M retroreflektirajućih folija I, II i III generacije (Engineer Grade, High Intensity i Diamond Grade) za koju proizvođač garantira trajnost od 7 do 10 godina.

Sadržaj na naljepnicama se štampa sitotiskom na automatskom ili poluautomatskom Argonovom stroju.

Vezne elemente – šelne za stupove promjera 2“ izrađujemo iz aluminijskog ili čeličnog (antikorozivno zaštičenog vručim cinčanjemlima) lima s cinčanim vijcima i maticama.

Vezni elementi za stupove tipa IP su načinjeni od aluminijskih legura.

Stupovi – nosači znakova mogu biti:

  • željezne cijevi promjera 2“ (60,3 mm) zaštićene od korozije tehnikom vrućeg cinčanja;
  • aluminijski IP profili u dimenzijama  120,  180 i  240mm
  • čelični IP profili zaštičeni od korozije vrućim cinčanjem, u dimenzijama 100 i 120 mm.

E01

E02

E03

E04

E05

E06

E07

E08

E09

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

E19

E20

E21

E22

E23

E24

E25

E26

E27

E28

E29

E30

E31

E32

E33

E34

E35

E36

E37

E38

E39

E40

E41

E42

E43

E44

E45

E46

E47

E48

E49

E50