Solarni radar Mini

Princip rada Solarnog radara je aktivacija pri nailasku vozila te prikazivanje brzine kretanja kao i povratne poruke ukoliko je brzina veća od dopuštene (USPORI!) ili jednaka i manja od dopuštene (HVALA!)