Mobilni semafor SemBASIC

Mobilni bežični LED semafor SemBASIC signalizacijski je uređaj namjenjen za regulaciju prometa na lokacijama na kojima se izvode radovi zbog kojih je dostupna samo jedna prometna traka.

Mobilni semafor izrađen je od kombinacije čelika i aluminija kako bi se osigurala robusnost uređaja i otpornost na vremenske nepogode. Sastoji se od aluminijske kutije, čeličnih nosača na kojima se nalaze LED signalizacijska svjetla te ima mogućnost dodavanja solarnog panela. Unutar aluminijske kutije nalazi se akumulator koji služi za napajanje uređaja, uređaj za programiranje semafora i opcionalni regulator solarnog punjenja baterije. Na čeličnom nosaču su vertikalno postavljena 3 signalizacijska LED svjetla (crveno, žuto i zeleno) sa lećama koje osiguravaju bolje rasipanje svjetla i uočavanje semafora.  

Mobilni LED semafor ima jednostavno korisničko sučelje koje omogućava unos duljine gradilišta na kojem se postavlja (od 50m do 1000m) kao i brzinu kretanja vozila kroz njega (30, 40 ili 50km/h). Upotrebom bežične tehnologije nakon procesa postavljanja svi potrebni podaci se automatski šalju na drugi semafor nakon čega oba semafora kreću u rad. Semafori imaju konstantnu komunikaciju i na taj način međusobno provjeravaju vremenske cikluse, stanja baterije i kakvoću veze. Doseg njihove komunikacije je do 1,000m (bez većih prepreka – brda, tuneli i sl.), a u slučaju nemogućnosti komunikacije zbog viših okolnosti svaki semafor u sebi ima kvarcni sat koji nakon sinkronizacije omogućava precizni nastavak rada bez obzira na uvjete okoline.