Privremena regulacija - pružni prijelaz

Za potrebe osiguranja pružnog prijelaza na sanaciji pruge Virovitica - Pitomača, postavili smo privremenu signalizaciju na više lokacija.