Postavljanje LED markera

Krajem 2019. godine izvedeni su radovi postavljanja LED markera tipa SolarGround2, za obilježavanje pješačkih prijelaza u okolici Đakova, općine Vrpolje, Čajkovci, te Stari Perkovci. 

LED markeri ili smjerokazne oznake (K02-2) su prometna oprema koja, između ostalog, služi za obilježavanje pješačkog prijelaza, te samim time u uvjetima slabije vidljivosti (noćni sati) dodatno povećava sigurnost i preglednost na rizičnim i opasnim mikrolokacijama, gdje je promet ubrzanog toka, a postoji potreba za prelaskom kolnika ( pješački prijelaz).

LED markeri su postavljeni okomito na uzdužnu os kolnika, pritom izbjegavajući kolotrage, kako bi se integritet i sami markeri do neke mjere zaštitili od konstantnog habanja i mehaničkog utjecaja (prelazak kotača od teretnih i osobnih vozila).

Ovaj tip ugrađenih markera ima mogućnost spajanja na javnu elektro mrežu, javnu rasvjetu te mogućnost napajanja solarnim putem, na principu da dnevni režim rada funcionira preko javne elektro mreže, a noćni režim preko solarnog modula koji puni akumulator tokom utjecaja sunca i dnevnog svjetla.

Radovi su izvedeni u suradnji sa DETAS Hrvatska.