Jačanje konkurentnosti tvrtke Signalgrad d.o.o. primjenom IKT rješenja

Jačanje konkurentnosti tvrtke Signalgrad d.o.o. primjenom IKT rješenja

 

Kratak opis projekta:

Svrha projekta je uvođenjem novog IKT rješenja i prateće opreme integrirati i optimizirati sve poslovne procese te povećati konkurentnost, učinkovitost te tržišnu poziciju tvrtke Signalgrad d.o.o. što će dovesti do novih klijenata i tržišne ekspanzije.

Ukupan iznos projekta: 782.124,98 kn

Prihvatljivi troškovi: 625.699,98 kn

Iznos EU potpore: 406.704,98 kn

Razdoblje provedbe projekta: 10.01.2019. – 10.05.2020

Ciljevi projekta (rezultati projekta): Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke Signalgrad d.o.o. primjenom IKT rješenja - povećanje broja zaposlenih, povećani prihod od prodaje, unaprijeđeno 9 poslovnih procesa.

Projekt se sastoji od nekoliko glavnih aktivnosti:

  • Element 1: Nabava, implementacija i integracija IKT rješenja za unapređenje poslovnih procesa
  • Element 2: Nabava i implementacija prateće opreme za korištenje IKT rješenja
  • Element 3: Upravljanje projektom
  • Element 4: Promidžba i vidljivost

Rezultati projekta su sljedeći: Nabavljeno i implementirano IKT rješenje u poslovne procese tvrtke, unaprijeđeno 9 poslovnih procesa, nabavljena i implementirana nova IKT oprema u poslovne procese tvrtke, unaprijeđeni stručni resursi tvrtke, povećana vidljivost tvrtke i poboljšana reputacija.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Marko Sučić, signalgrad@signal.hr
 

Više informacija na:

http://www.strukturnifondovi.hr/

*Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke SIGNALGRAD d.o.o. za signalizaciju, gradnju i promet roba i usluga

*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.