HR EN

Turistička signalizacija

  • Turističku signalizaciju izrađujemo prema Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 87/2002)
  • Tehnologija izrade turističke signalizacije identična je kao i za prometne znakove i prilagođena zahtjevima kupaca
  • Korištenjem printera velikog formata i visoke rezolucije u mogućnosti smo izraditi detaljne vizuale ili fotografije direktno na reflektirajuću foliju
  • Dimenzije turističkih ploča od putokaza do ploča za autocestu (12 m2)

Galerija: