HR EN

Reklamne i informativne ploče

  • Izrada reflektirajućih reklama na limu ili direktno apliciranjem na staklo ili neku drugu podlogu
  • Oslikavanje izloga
  • Izrada reklama i natpisa sa halogenom ili LED rasvjetom
  • Izrada reklamnih putokaza
  • Oslikavanje vozila, radnih strojeva, HTZ oznake
  • Oslikavanje fasada
  • Jumbo plakati
  • Info totemi
  • CityLight vitrine