HR EN

Prometna oprema

Oznake ruba kolnika

 • Smjerokazni stupići sa reflektirajućim poljima iz folije ili PVC katadiopterima
 • Cestovni markeri s pasivnim katadiopterima ili LED svjetlom sa ili bez solarnog punjenja
 • Reflektirajuće oznake za odbojne ograde
 • Štapovi za snijeg

Oznake vrha prometnog otoka

 • Aluminijske i PVC oznake
 • Ublaživači udara
 • Svjetleći znakovi

Označavanje radova, zapreka i oštećenja

 • Ploče, čunjevi, branici
 • Plastične barijere sa ili bez treptača
 • Signalne prikolice i ploče sa trepčućim svjetlima
 • „Crash“ sustavi prikolica i elemenata za teretna vozila

Svjetlosni znakovi za označavanje radova, zapreka i oštećenja

 • Žuti i crveni treptači
 • Signalna svjetla u nizu
 • Akumulatorski semafori za naizmjenični promet

Oprema za vođenje i usmjeravanje prometa u zoni radova na cesti, zapreka i oštećenja

 • Montažni rubnjaci
 • Markeri
 • Zavjesice i trake
 • Razdvajuće plastične ograde (New Jersey)
 • Rastezljive i složive ograde
 • Samoljepive trake za horizontalnu regulaciju prometa

Prometna zrcala

 • Okrugla
 • Elipsasta
 • Kvadratna
 • Inspekcijska

Ručno upravljanje prometom

 • Zastavice
 • Reflektirajuće palice
 • Svijetleće palice